Vingelsjuka hos katt – Felin bornasjuka

Du sökte:

Vingelsjuka

Vingelsjuka hos katt – Felin bornasjuka

Vingelsjuka är en neurologisk sjukdom som kan drabba våra katter. Den leder ofta till döden. Det är ett virus som orsakar sjukdomen. Sjukdomar orsakade av virus kan oftast inte botas och det gäller tyvärr även vingelsjuka. Som sjukdomsnamnet antyder är vinglighet ett tydligt symtom. Vingelsjuka katt är detsamma som felin bornasjuka. Sjukdomen är tämligen ovanlig …