Foder till hund

Du sökte:

våtmat

Foder till hund

Vad är ett bra foder till hund? Hur ofta ska man ge mat? Torrfoder eller färskfoder? Köpt eller hemlagat? Hur mycket ska man ge? Vilket foder din hund får spelar stor roll för hur den mår. Och det är viktigt att hålla sig till rätt mängd. För att tillgodose hundens näringsbehov måste maten innehålla en …