Valpsjuka eller CDV-virus

Du sökte:

Valpsjuka

Valpsjuka eller CDV-virus

Valpsjuka är en allvarlig sjukdom som i värsta fall kan leda till döden, särskilt hos unga hundar men även hos äldre hundar, namnet till trots. Vanligast är att hundar i åldern 3-6 månader insjuknar, men viruset kan som sagt smitta hundar i alla åldrar. Vuxna får oftast bara milda symtom eller inga alls, trots att …