Kaninen slutar äta

Du sökte:

Slutar äta

Kaninen slutar äta

Veterinär undersöker en kanin

Om kaninen slutar äta kan den ha drabbats av förstoppning. Kaninen insjuknar oftast mycket snabbt om den får förstoppning. Symtom på förstoppning Djurägaren märker att kaninen plötsligt är ointresserad av att äta. Den kanske drar sig undan och sitter ihopkrupen. Efter några timmar kommer inte längre avföring. Ibland är sjukdomen dramatisk med synbart ökat bukomfång …