När reptilen får en infektion

Du sökte:

Sår

När reptilen får en infektion

Infektioner hör till de vanligaste orsakerna till att reptilägare tvingas kontakta veterinär. Många ägare har hört talas om olika fruktade parasiter eller bakterien pseudomonas, och är oroliga för att deras reptil ska ha blivit smittad med något sådant. Men vad många inte känner till är att reptilen nästan alltid är smittad av bakterier som kommer …

Stelkramp hos häst – vad orsakar stelkramp och hur behandlas det?

Stelkramp, eller tetanus som sjukdomen också kallas, orsakas av ett nervgift som bildas av bakterien Clostridium tetani. Sjukdomen är mycket allvarlig, och drabbade hästar får gradvis ökande muskelstelhet som till slut gör att de dör av kramper eller andningsstopp. Stelkramp är idag ovanligt hos häst, vilket beror på att de flesta hästar är vaccinerade mot …

Sår på katt

Sår på katt är vanligt. De riskerar alltid att få sår och skador. För det mesta är såren mindre och du kan sköta om dem, och få dem att läka själv. Men ibland är oturen framme och du behöver kontakta veterinär. Ta alltid sår och sårskador på allvar. Kattens största organ är huden och den …

Sår på hästens kropp

Du kan ofta behandla små skador och sår på hästens kropp själv, men vid värre sårskador behövs hjälp från veterinär. Hästar lever i en mer smutsig miljö än djur som bor inomhus, och löper större risk att drabbas av sårinfektioner. Dessutom är hästar känsliga för bakterien tetanus som orsakar stelkramp. Vad kan jag göra själv? …

Sårvård på hästens ben

Sårvård på hästens ben. Om hästen får feber, om hästen är halt eller om såret är svullet och ömt bör en veterinär titta på skadan. Ett sår som glipar kan dessutom vara svårläkt av sig själv. Då går det snabbare om såret sys. Om såret sitter nära en led eller senskida så är det bra …

Sårskador hos häst

Hästar är flyktdjur och deras temperament gör att sårskador är mycket vanliga. Hästar kan skada sig på främmande föremål, så som boxinredning, stängsel och redskap men många skador uppstår genom hästarnas interaktion med varandra, till exempel sparkskador i hagen. Hästens allmäntillstånd, sårets storlek och placering avgör om du själv kan behandla såret eller om veterinär …

Fakta om hundsår och infektioner

Hundsår kan uppstå som öppna skador i huden eller slemhinnan, som ytliga skrap- eller skrubbsår eller djupare sår med eller utan underliggande skador. Huden är hundens största organ och den har viktiga funktioner när det gäller värmereglering, immunförsvar  och skydd. Hundsår – vanliga typer De vanligaste typerna av sår är skärsår, sticksår, krossår, slitsår, bitsår och …

Sår på hund

Har hunden varit i slagsmål? Har den fått en böld som inte vill läka? Eller har din hund sår på nosen? Sår på hund är vanligt. Hundar riskerar alltid att få sår och skador. För det mesta är såren mindre och du kan sköta om dem, och få dem att läka själv. Men ibland är …