Salmonella katt

Du sökte:

Salmonella

Salmonella katt

Salmonella Katt

Salmonellainfektioner är ovanligt i Sverige, men några tiotal katter drabbas varje år. Katterna smittas troligen med bakterien av småfåglar. Katterna kan sen i sin tur smitta hundar och människor i familjen. Salmonella katt symtom Det varierar väldigt mycket hur allvarliga symtom katter får av en salmonellainfektion. Det är ganska vanligt att de inte får några …

Salmonella hos reptiler

Friska reptiler kan ha flera olika salmonella-arter som normala tarmbakterier. Denna salmonella hos reptiler orsakar oftast ej sjukdom hos djuret. Bakterierna kan påvisas i reptilens avföring då och då, men finns där inte för jämnan. En negativ provtagning är alltså ingen garanti för att djuret ej är bärare av salmonellabakterier! Man använder inte antibiotika vid …