Skabb hos hund – Vad gör jag?

Du sökte:

Parasitsjukdomar

Skabb hos hund – Vad gör jag?

hund i ängsbacke

Misstänker du att din hund fått skabb? Hundar kan drabbas av rävskabb, och det är en av de vanligaste hudsjukdomarna hos hund. Skabb är ett kvalster som inte kan ses med blotta ögat, det behövs ett mikroskop. Smittorisk för skabb Rävskabb drabbar i stort sett bara hunddjur. Den kan även smitta människor, men ger då …

Noskvalster hos hund – Symptom och behandling

noskvalster är svårt att diagnosticera.

Noskvalster, Pneumonyssoides caninum, är en parasit som lever i hundens nos och bihålor. Hos en del hundar kan infektionen ge upphov till symtom i form av: Nysningar Fnysningar Inåtvända dragningar Försämrat luktsinne. Så smittar noskvalster Man vet inte hur smittspridningen sker. Direkt smitta från hund till hund är troligt eftersom man ibland kan se kvalster …

Allergi hos hund – typer och behandling

Den vanligaste allergipatienten söker hjälp för klåda. Återkommande öroninfektioner är också ett misstänkt problem. Men innan man kan konstatera att det är allergi måste andra tänkbara orsaker uteslutas. Ibland har djuret kliat sönder sig med en infektion som följd. Då måste först den behandlas innan arbetet kan gå vidare. Vad kan veterinären göra åt allergi? …

Ormkvalster

Ett av de besvärligare problem man kan råka ut för som ormägare är kvalster. Ormkvalster (Ophionyssus natricis) kan drabba alla slags reptiler men är vanligast hos orm. Kvalstret förekommer både som parasitär form (på ormen) och som frilevande form, dvs det kan överleva länge i miljön utanför ormen. Symtom på ormkvalster Vanliga symptom hos djur …

Neurologiska rubbningar hos kanin

Neurologiska rubbningar hos kanin är en vanlig anledning till veterinärbesök. Kaniner med dessa problem får symptom från nervsystemet. Symtom på neurologiska rubbningar hos kanin: Lutande huvud. Cirkelgång. Balansrubbningar. Skakningar. Beteenderubbningar. Ökad törst och urinering. Avmagring. Förlamningar. Epilepsiliknande anfall med mera kan förekomma. Om kaninen blivit smittad redan i fosterlivet kan parasiten angripa linsen i ögat …

Mjällkvalster hos kanin

Ett av de vanligaste problem som kaninägaren söker hjälp hos veterinären för är att kaninen tappar päls, är mjällig eller har klåda. Oftast rör det sig i detta fall om en parasitsjukdom, nämligen mjällkvalster hos kanin. Mjällkvalster (Cheyletiella parasitovorax) är en vanlig parasitsjukdom hos kaniner. Alla kaniner, unga som gamla, kan drabbas. Kvalstret lever i …

Bakbensförlamning hos kanin

Bakbensförlamning hos kanin är en relativt vanlig orsak till veterinärbesök för kaninägare. Varierande grad av förlamning kan ses, allt ifrån att kaninen plötsligt hittas totalförlamad i buren till lindrigare symptom i form av rörelsestörningar då kaninen skall hoppa eller springa. Det kan se ut som att kaninen springer som ett marsvin istället för att skutta …

Skötsel av vattensköldpadda

Vattensköldpaddor lever spritt i hela världen i områden med varmt klimat. Framför allt i tropikerna samt subtropiska områden. De finns i vitt skilda miljöer. Från dammar, kärr och små insjöar med tät vegetation, till stora sjöar, floder och hav. Försök efterlikna den naturliga miljön för bra skötsel av vattensköldpadda. Alla vattensköldpaddor har vissa gemensamma drag, …

Skötsel av dossköldpadda

Skötsel av dossköldpadda. Boxsköldpaddan (eller dossköldpaddan) har fått sin svenska benämning efter förmågan att stänga igen sina sköldar helt och hållet. Tack vare ”gångjärn” på bukskölden kan sköldpaddan sluta sig så att en angripare inte alls kan få tag i vare sig huvud eller extremiteter. Detta gångjärn saknas dock hos mycket unga individer. Det utvecklas …

Skötsel av landsköldpadda

Landsköldpaddor är långlivade och ofta långsamma djur. De kan ofta bli mellan 50-100 år gamla om de hålls under gynnsamma omständigheter. Det finns totalt ca 50 arter. Landsköldpaddor varierar avsevärt i storlek. Små arter som t ex morisk landsköldpadda (Testudo graeca) blir sällan längre än 25 cm. Leopardsköldpaddor (Stigmochelys pardalis) kan bli uppåt 60 cm …