Ömsningsproblem hos reptiler

Du sökte:

Ödla

Ömsningsproblem hos reptiler

Ömsningsproblem hos reptiler i fångenskap är ganska vanligt, framförallt hos orm. Normal ömsning hos reptiler Nyfödda ormar och ödlor ömsar inom några dagar-veckor efter födelse/kläckning. När de växer ömsar de det yttre hudlagret i intervall från några veckor till 3 eller fler gånger/år. Äldre, helt vuxna djur, ömsar 1-2 ggr/år. Många honor ömsar en vecka …

Värpnöd hos reptil

Värpnöd hos reptil, det vill säga oförmåga att lägga sina ägg, är ett ganska vanligt förekommande problem hos sköldpaddor och ödlor, men mindre vanligt hos ormar. Orsaker Orsaken till värpnöd är ofta ett samspel av olika faktorer, såsom kalkfattig kost i kombination med en miljö som inte stimulerar äggläggningsbeteendet. Självklart kan även sjukdomar i könsorganen, …

Utfodring av reptiler

Målet med en bra utfodring av reptiler är: Att hålla ett djur vid liv. Bidra till en normal tillväxt. Och så småningom även bidra till djurets reproduktion.  Många typer av utfodring klarar av steg 1, vissa dieter klarar av steg 2, men det är krävande att sammanställa en så pass bra utfodring att även steg …

Njursvikt hos reptil

Reptiler har blivit alltmer vanliga som sällskapsdjur. En del djurägare väljer t ex en landsköldpadda som ett alternativ till pälsdjur ur allergisynpunkt. Andra djurägare fascineras av reptilens uråldriga karaktär och väljer t ex en leguan för dess nästan dinosaurieliknande utseende. Hängivna herpetologer väljer ofta mer sällsynta arter och intresserar sig mycket för försök att få …

Benskörhet hos reptiler

Metabolic bone disease Benämningen metabolic bone disease (MBD) kan grovt översättas som en sjukdom i skelettet som orsakas av en störning i ämnesomsättningen. Begreppet omfattar en mängd olika typer av sjukdomar i skelettet, men i vardagstal brukar man avse benskörhet hos reptiler. Det vill säga urkalkning av deras skelettet. I slutet av 1990-talet, när reptiler …

Framfall hos reptil

Framfall hos reptil beror ofta på att reptilen av någon anledning krystar mer än vanligt. Vad är framfall? Framfall innebär att en vävnad som ska befinna sig inuti kroppen faller fram via kloaken. Vävnaden kan bestå av: Delar av kloaken Penis (ödlor och ormar har två!) Urinblåsa (finns bara hos sköldpaddor och vissa ödlor) Livmoder/äggledare …

Förstoppning hos reptil

Förstoppning hos reptil är ett mycket vanligt problem. Framför allt hos små ödlor. Orsaken kan ofta hänga samman med skötsel, ibland med annan sjukdom. Orsaker till förstoppning hos reptil Bristande luftfuktighet:  Tarminnehållet blir mycket hårt och sammanbakat, varför tarmen har svårare att mata fram det. Intag av sand eller sten från underlaget tillsammans med maten: …

Skötsel av vattenagam

Vattenagamen, Physignathus cocincinus, är en dagaktiv ödla som lever i skogsområden i Indien och Ostasien. Den tillbringar ofta stor del av sin tid i träd nära vattendrag, där den ligger och solar sig på trädgrenar som når ut över vattnet. Blir den skrämd hoppar/faller den ner i vattnet, där den klarar sig utmärkt genom att …

Skötsel av skäggagam

Skäggagamen håller utomlands sakta men säkert på att gå om leguanen som den vanligaste  reptilen i fångenskap. Jämfört med leguanen blir skäggagamen ofta lätt tam och den är lätt att hantera. Den har också en lämplig storlek för ett sällskapsdjur. Det underlättar förstås skötsel av skäggagam. Den vanligaste skäggagamen i fångenskap är Pogona vitticeps. Den …

Skötsel av dabbagam

Skötsel av dabbagam. Dabbagam är det svenska namnet för ödlor av arterna Uromastyx. Uppgifter om hur många arter gruppen innehåller varierar från år till år. För närvarande brukar siffran 14-16 arter anges. Samtliga dabbagamer karakteriseras av den kraftiga taggiga svansen. Därför kallas ödlan ofta för spiny-tailed lizard på engelska. Det kan ibland vara svårt att artbestämma …