Vanliga sjukdomar hos mus och råtta

Du sökte:

Mus

Vanliga sjukdomar hos mus och råtta

Vanliga sjukdomar hos mus och råtta. Tumörer är väldigt vanligt hos råttor och möss. Ibland drabbas de av luftvägsinfektioner. Fetma och förvuxna framtänder är andra vanliga problem. Fetma Fetma är ett mycket vanligt problem bland råttor. Det är inte ovanligt att stöta på råttor som väger 600-700 gram, ibland påträffas råttor som väger upp emot …

Skötsel av mus och råtta

Skötsel av mus och råtta är relativt lätt när de fötts upp som sällskapsdjur. De är vanligen nyfikna och sällskapssökande djur. Möss Musen (Mus musculus) tros ha sitt ursprung i Asien. Dess fantastiska anpassningsförmåga, dess långa samvaro med människor, och dess enorma reproduktionsförmåga har medfört att musen nu är spridd i hela världen. Möss är …