Magsår hos häst – ett vanligt problem

Du sökte:

magsår

Magsår hos häst – ett vanligt problem

Magsår Häst Evidensia

Magsår är vanligt förekommande hos hästar. Det är speciellt vanligt hos hästar som tränas, tävlas och reser mycket. De flesta hästar med magsår visar inga eller mycket subtila kliniska symtom så som nedstämdhet, nedsatt aptit, nedsatt prestation och svårt att hålla hull. Diagnos ställs genom kameraundersökning av magsäcken och behandlas med syradämpande medicin. Magsår – …