Övre luftvägsinfektioner

Du sökte:

luftväg

Övre luftvägsinfektioner

Förkylning eller övre luftvägsinfektioner är relativt vanligt förkommande hos hästar. Infektionerna är ofta virusorsakade men kvarka, som är en allvarlig luftvägsinfektion, orsakas av en bakterie. Oftast tillfrisknar hästen av sig själv efter någon vecka men i vissa fall kan understödjande behandling behövas. Symtom Feber Hosta Nedsatt aptit Genomskinligt eller vitt näsflöde som efter några dagar …