Runny nose syndrome

Du sökte:

Landsköldpadda

Runny nose syndrome

Läser man olika sköldpaddssidor på internet så stöter man snabbt på förkortningen RNS, som står för runny nose syndrome. Namnet beskriver en vanlig sjukdomsbild som ses hos landsköldpaddor, framför allt de så kallade medelhavs-sköldpaddorna (Testudo hermanni och Testudo graeca) samt rysk stäppsköldpadda (Agrionemys horsfieldii). Orsaker till runny nose syndrome I Tyskland forskas det mycket på …

Skötsel av landsköldpadda

Landsköldpaddor är långlivade och ofta långsamma djur. De kan ofta bli mellan 50-100 år gamla om de hålls under gynnsamma omständigheter. Det finns totalt ca 50 arter. Landsköldpaddor varierar avsevärt i storlek. Små arter som t ex morisk landsköldpadda (Testudo graeca) blir sällan längre än 25 cm. Leopardsköldpaddor (Stigmochelys pardalis) kan bli uppåt 60 cm …