Alternativ till att knäcka papegojor

Du sökte:

knäcka papegoja

Alternativ till att knäcka papegojor

Alternativ till att knäcka papegojor. Minska aggression och rädsla genom inlärande Presenterat vid StopPDD konferensen 2002 S.G. Friedman, Ph.D., Utah State University   Det finns en ironi i att manga använder tvång för att reducera aggression och rädsla hos sällskapspapegojor. Sannolikt har människans tvångsmetoder från början bidragit till att orsaka aggressionen och de rädda beteendena, …