När reptilen får en infektion

Du sökte:

Infektion

När reptilen får en infektion

Infektioner hör till de vanligaste orsakerna till att reptilägare tvingas kontakta veterinär. Många ägare har hört talas om olika fruktade parasiter eller bakterien pseudomonas, och är oroliga för att deras reptil ska ha blivit smittad med något sådant. Men vad många inte känner till är att reptilen nästan alltid är smittad av bakterier som kommer …

Kattens leukemivirus, FeLV

Kattens leukemivirus (felint leukemivirus, FeLV) är ett virus som endast drabbar kattdjur. De flesta vuxna katter tillfrisknar helt efter FeLV-infektion, men framför allt små kattungar kan få kronisk infektion. Viruset infekterar immunförsvarets celler i blodbildande organ, benmärg och så kallad lymfatisk vävnad. Hos katter som inte lyckas bli av med infektionen kan den med tiden …

Stelkramp hos häst – vad orsakar stelkramp och hur behandlas det?

Stelkramp, eller tetanus som sjukdomen också kallas, orsakas av ett nervgift som bildas av bakterien Clostridium tetani. Sjukdomen är mycket allvarlig, och drabbade hästar får gradvis ökande muskelstelhet som till slut gör att de dör av kramper eller andningsstopp. Stelkramp är idag ovanligt hos häst, vilket beror på att de flesta hästar är vaccinerade mot …

Övre luftvägsinfektioner

Förkylning eller övre luftvägsinfektioner är relativt vanligt förkommande hos hästar. Infektionerna är ofta virusorsakade men kvarka, som är en allvarlig luftvägsinfektion, orsakas av en bakterie. Oftast tillfrisknar hästen av sig själv efter någon vecka men i vissa fall kan understödjande behandling behövas. Symtom Feber Hosta Nedsatt aptit Genomskinligt eller vitt näsflöde som efter några dagar …

Munröta hos reptil

Stomatit, munröta hos reptil. Infektioner i munhålan är mycket vanligt förekommande hos reptiler. Framför allt hos orm och olika ödlor. Svårighetsgraden och symtomen kan variera rejält: Hos vissa djur ses bara en lätt svullnad och rodnad av läppar och tandkött. Hos andra djur ansamlas stora mängder var runt tänder och på tandkött. Ibland når infektionen upp …

Infektion hos ödla

Infektion hos ödla är vanligt. De har lätt att få infektioner i huden, som oftast drabbar tår och svans. Det blir svullnader vid tårnas leder, och ibland svartaktig missfärgning av de yttre delarna av tårna eller svansen. Dessa infektionsproblem blir ofta en inkörsport till allvarligare sjukdom. Bakterier kan sprida sig med blodet till organ som …

Infektioner hos sköldpadda

Sköldpadda

Infektioner hos sköldpadda kan uppträda på olika sätt. De kan drabbas av infektioner i huden, framför allt på sköldarna, så kallad ”sköldröta”. Vid dermatit i skölden är symtomen ofta enkla att notera. Det bildas gropar som i allvarliga fall kan vara djupa, blödande och varfyllda. De har också lätt att få infektioner i luftvägarna, alltifrån förkylning …

Infektioner hos orm

Infektioner hos orm är vanligt. Ormar drabbas ofta av infektioner i huden på buken (dermatit), så kallad ”bukröta”, eller i munhålan (stomatit), så kallad ”munröta”. Vid dermatit ses i lindriga fall en rodnad i bukfjällen. I allvarliga fall kan blödande och variga sår ses. Vid stomatit kan det i lindriga fall yttra sig som svullet …