Så påverkar huggormens gift

Du sökte:

Huggormsgift

Så påverkar huggormens gift

Så påverkar huggormens gift. Huggormen är den enda giftorm som förekommer vilt i Skandinavien. Varje år blir cirka 2000 hundar bitna av huggorm i Sverige. 30 procent av betten är så kallade ”torra bett” utan giftinjektion. Då utvecklar hunden inga symtom. Huggormsbett är vanligt från vår till sen höst. Katterna brukar i allmänhet klara sig …