Vanliga sjukdomar hos nyfödda föl

Du sökte:

Fölsjukdomar

Vanliga sjukdomar hos nyfödda föl

De allra flesta fölningar går bra. Samtidigt är den första tiden känslig för det nyfödda fölet och det kan vara bra att känna till lite om de vanligaste sjukdomarna som kan drabba de nyfödda fölet första veckorna. När fölen inte följer det normala perinatala förloppet är någonting fel. Symtomen på de olika sjukdomarna är ofta …

Böldartad lunginflammation hos föl

Böldartad lunginflammation hos föl orsakas av jordbakterien Rhodococcus Equi. Bakterien är normalt inte sjukdomsframkallande. Efter två månaders ålder kan fölet drabbas av denna sjukdom. Precis som hos många andra fölsjukdomar spelar brist på antikroppar från råmjölken stor roll. Men det kan också uppkomma om fölet vistats i dammiga hagar under perioden då det kan smittas. …

Brusten urinblåsa hos föl

Brusten urinblåsa hos föl är ett problem som ibland uppstår. Brusten urinblåsa är ett mycket allvarligt tillstånd. När söker jag hjälp? Brusten urinblåsa visar oftast till en början ganska små symtom och man ser mest att bukomfånget tilltar och att fölet har lättare koliksymtom. Behandling vid brusten urinblåsa hos föl Brusten urinblåsa kräver kirurgisk behandling …