A-vitaminbrist hos reptil

Du sökte:

Dossköldpadda

A-vitaminbrist hos reptil

A-vitaminbrist hos reptil är vanligast hos rödörad vattensköldpadda. Det ses ibland även hos dossköldpaddor och kameleonter. A-vitamin behövs för att kroppens slemhinnor ska utvecklas normalt. Vid brist på vitaminet förändras slemhinnorna. De blir tjockare men samtidigt skörare. Känsliga strukturer som till exempel ögonlocken kan svullna kraftigt. Andra slemhinnor som till exempel luftvägarna kan drabbas av …

Skötsel av dossköldpadda

Skötsel av dossköldpadda. Boxsköldpaddan (eller dossköldpaddan) har fått sin svenska benämning efter förmågan att stänga igen sina sköldar helt och hållet. Tack vare ”gångjärn” på bukskölden kan sköldpaddan sluta sig så att en angripare inte alls kan få tag i vare sig huvud eller extremiteter. Detta gångjärn saknas dock hos mycket unga individer. Det utvecklas …