Skötsel av dabbagam

Du sökte:

Dabbagam

Skötsel av dabbagam

Skötsel av dabbagam. Dabbagam är det svenska namnet för ödlor av arterna Uromastyx. Uppgifter om hur många arter gruppen innehåller varierar från år till år. För närvarande brukar siffran 14-16 arter anges. Samtliga dabbagamer karakteriseras av den kraftiga taggiga svansen. Därför kallas ödlan ofta för spiny-tailed lizard på engelska. Det kan ibland vara svårt att artbestämma …