Värpnöd hos reptil

Du sökte:

Bristsjukdomar

Värpnöd hos reptil

Värpnöd hos reptil, det vill säga oförmåga att lägga sina ägg, är ett ganska vanligt förekommande problem hos sköldpaddor och ödlor, men mindre vanligt hos ormar. Orsaker Orsaken till värpnöd är ofta ett samspel av olika faktorer, såsom kalkfattig kost i kombination med en miljö som inte stimulerar äggläggningsbeteendet. Självklart kan även sjukdomar i könsorganen, …

Benskörhet hos reptiler

Metabolic bone disease Benämningen metabolic bone disease (MBD) kan grovt översättas som en sjukdom i skelettet som orsakas av en störning i ämnesomsättningen. Begreppet omfattar en mängd olika typer av sjukdomar i skelettet, men i vardagstal brukar man avse benskörhet hos reptiler. Det vill säga urkalkning av deras skelettet. I slutet av 1990-talet, när reptiler …

A-vitaminbrist hos reptil

A-vitaminbrist hos reptil är vanligast hos rödörad vattensköldpadda. Det ses ibland även hos dossköldpaddor och kameleonter. A-vitamin behövs för att kroppens slemhinnor ska utvecklas normalt. Vid brist på vitaminet förändras slemhinnorna. De blir tjockare men samtidigt skörare. Känsliga strukturer som till exempel ögonlocken kan svullna kraftigt. Andra slemhinnor som till exempel luftvägarna kan drabbas av …

Skötsel av vattensköldpadda

Vattensköldpaddor lever spritt i hela världen i områden med varmt klimat. Framför allt i tropikerna samt subtropiska områden. De finns i vitt skilda miljöer. Från dammar, kärr och små insjöar med tät vegetation, till stora sjöar, floder och hav. Försök efterlikna den naturliga miljön för bra skötsel av vattensköldpadda. Alla vattensköldpaddor har vissa gemensamma drag, …

Skötsel av dossköldpadda

Skötsel av dossköldpadda. Boxsköldpaddan (eller dossköldpaddan) har fått sin svenska benämning efter förmågan att stänga igen sina sköldar helt och hållet. Tack vare ”gångjärn” på bukskölden kan sköldpaddan sluta sig så att en angripare inte alls kan få tag i vare sig huvud eller extremiteter. Detta gångjärn saknas dock hos mycket unga individer. Det utvecklas …

Skötsel av landsköldpadda

Landsköldpaddor är långlivade och ofta långsamma djur. De kan ofta bli mellan 50-100 år gamla om de hålls under gynnsamma omständigheter. Det finns totalt ca 50 arter. Landsköldpaddor varierar avsevärt i storlek. Små arter som t ex morisk landsköldpadda (Testudo graeca) blir sällan längre än 25 cm. Leopardsköldpaddor (Stigmochelys pardalis) kan bli uppåt 60 cm …