Sår på hund

Du sökte:

Bitsår

Sår på hund

Har hunden varit i slagsmål? Har den fått en böld som inte vill läka? Eller har din hund sår på nosen? Sår på hund är vanligt. Hundar riskerar alltid att få sår och skador. För det mesta är såren mindre och du kan sköta om dem, och få dem att läka själv. Men ibland är …