Blodmask – häst

Du sökte:

Avmaskning

Blodmask – häst

I princip alla våra hästar har mer eller mindre parasiter i sig, men inte alla parasiter behöver göra hästen sjuk. För att undvika att hästen blir sjuk är det viktigt med betesplanering och beteshygien samt goda rutiner för kontroll av parasitbördan. Parasitrelaterade problem som ses hos hästar är framförallt kolik, diarré och avmagring. Vissa parasitangrepp …

Spolmask hos katt

Spolmask är den vanligaste masken på katt i Sverige. Det är särskilt vanligt på kattungar och yngre katter då de även kan smittas via kattmammans mjölk när de diar. Kattungar, äldre katter och redan nedsatta katter kan bli väldigt sjuka om de får mycket spolmask. Vid kraftig infektion förekommer även dödsfall. Friska, vuxna katter brukar …

Bandmask hos katt

Infektion med bandmask är vanligt på svenska utekatter. Det är dock endast katter som äter bytesdjur såsom möss, råttor, sorkar och andra gnagare som kan drabbas av bandmask. Bandmasken smittar inte från katt till katt och inte heller från katt till människa. Symtom på bandmask hos katt Infektion med bandmask hos katt ger sällan symtom, …

Nu grönskar det – bra saker att tänka på inför sommarbete

Nu är det dags för många av våra hästar att släppas i sommarhagar eller på sommarbete! Det finns en del att tänka på som djurägare under denna tiden på året- vi tipsar: Avmaskning Hur ligger det till med din hästs parasit status? Det bästa är att ta träckprover på vuxna hästar innan de släpps ut …