Hjärtmask hos hund

Du sökte:

Andningsproblem

Hjärtmask hos hund

Det finns två sorters hjärtmaskar som ger hjärtmaskinfektion hos hundar, fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) och tropisk hjärtmask (Dirofilaria immitis). Den tropiska finns i dagsläget enbart på sydligare breddgrader, bland annat i södra Europa och USA, medan den franska hjärtmasken på senare år har börjat påvisas i Sverige. Det är vanligare att hundar smittas med hjärtmask …

Andningsproblem hos hundar – Brakycefalt syndrom

andningsproblem

Andningsproblem hos hundar ses främst hos raser med kort nos, så kallade brachycephala raser.   Brakycefalt syndrom är ett samlingsnamn för flera olika besvär och ett av dem är försvårad inandning. Från början är symptomen på missbildningen lindriga, men besvären förvärras med åldern. Ett synligt fysiskt tecken på brachycefalt syndrom är smala näsborrar. Det går in …