Aktivering för kaniner

Du sökte:

Aktivering

Aktivering för kaniner

Aktivering för kaniner är mycket viktigt. Våra tamkaniner måste få möjlighet till naturligt beteende med flockmedlemmar, möjligheter att gräva och tillräckligt med motion. Att ha ett sällskapsdjur ställer stora krav på djurägaren. Den nya omarbetade djurskyddslagen som snart kommer fastställas betonar ännu mer än tidigare djurens rätt att kunna utföra sina naturliga beteenden. Ett djur …

Aktivera din råtta – Tips på lekar och burinredning

Du bör aktivera din råtta då de är mycket intelligenta djur som kräver stort engagemang från sina djurägare vad gäller skötsel, aktivering och inredning av buren. För att aktivera din råtta finns det gott om saker man kan hitta på, både när den är ute på äventyr och då den vistas inne i buren. Kom …