När reptilen får en infektion

Du sökte:

Reptil

När reptilen får en infektion

Infektioner hör till de vanligaste orsakerna till att reptilägare tvingas kontakta veterinär. Många ägare har hört talas om olika fruktade parasiter eller bakterien pseudomonas, och är oroliga för att deras reptil ska ha blivit smittad med något sådant. Men vad många inte känner till är att reptilen nästan alltid är smittad av bakterier som kommer …

Virusinfektioner hos orm

Ormar ”går” av olika anledningar inte till veterinär lika ofta som andra djurslag. Inte heller tas det lika mycket prover (blodprov, bakteriologiska odlingar m m) på ormar som på andra djurslag. Av den anledning är det ofta svårt att veta hur pass vanliga vissa sjukdomar är. Vi vet dock att det finns virusinfektioner hos orm. …

Ömsningsproblem hos reptiler

Ömsningsproblem hos reptiler i fångenskap är ganska vanligt, framförallt hos orm. Normal ömsning hos reptiler Nyfödda ormar och ödlor ömsar inom några dagar-veckor efter födelse/kläckning. När de växer ömsar de det yttre hudlagret i intervall från några veckor till 3 eller fler gånger/år. Äldre, helt vuxna djur, ömsar 1-2 ggr/år. Många honor ömsar en vecka …

Värpnöd hos reptil

Värpnöd hos reptil, det vill säga oförmåga att lägga sina ägg, är ett ganska vanligt förekommande problem hos sköldpaddor och ödlor, men mindre vanligt hos ormar. Orsaker Orsaken till värpnöd är ofta ett samspel av olika faktorer, såsom kalkfattig kost i kombination med en miljö som inte stimulerar äggläggningsbeteendet. Självklart kan även sjukdomar i könsorganen, …

Utfodring av reptiler

Målet med en bra utfodring av reptiler är: Att hålla ett djur vid liv. Bidra till en normal tillväxt. Och så småningom även bidra till djurets reproduktion.  Många typer av utfodring klarar av steg 1, vissa dieter klarar av steg 2, men det är krävande att sammanställa en så pass bra utfodring att även steg …

Munröta hos reptil

Stomatit, munröta hos reptil. Infektioner i munhålan är mycket vanligt förekommande hos reptiler. Framför allt hos orm och olika ödlor. Svårighetsgraden och symtomen kan variera rejält: Hos vissa djur ses bara en lätt svullnad och rodnad av läppar och tandkött. Hos andra djur ansamlas stora mängder var runt tänder och på tandkött. Ibland når infektionen upp …

Salmonella hos reptiler

Friska reptiler kan ha flera olika salmonella-arter som normala tarmbakterier. Denna salmonella hos reptiler orsakar oftast ej sjukdom hos djuret. Bakterierna kan påvisas i reptilens avföring då och då, men finns där inte för jämnan. En negativ provtagning är alltså ingen garanti för att djuret ej är bärare av salmonellabakterier! Man använder inte antibiotika vid …

Runny nose syndrome

Läser man olika sköldpaddssidor på internet så stöter man snabbt på förkortningen RNS, som står för runny nose syndrome. Namnet beskriver en vanlig sjukdomsbild som ses hos landsköldpaddor, framför allt de så kallade medelhavs-sköldpaddorna (Testudo hermanni och Testudo graeca) samt rysk stäppsköldpadda (Agrionemys horsfieldii). Orsaker till runny nose syndrome I Tyskland forskas det mycket på …

Ormkvalster

Ett av de besvärligare problem man kan råka ut för som ormägare är kvalster. Ormkvalster (Ophionyssus natricis) kan drabba alla slags reptiler men är vanligast hos orm. Kvalstret förekommer både som parasitär form (på ormen) och som frilevande form, dvs det kan överleva länge i miljön utanför ormen. Symtom på ormkvalster Vanliga symptom hos djur …

Hur tar jag hand om reptilägg?

Hur tar jag hand om reptilägg? Ibland händer det att man som reptilägare upptäcker att honan plötsligt lägger ägg. Många frågar sig i detta läge vad man ska göra med dessa reptilägg. Nedan följer en mycket kortfattad sammanställning av vad man ska tänka på i denna situation. Är det befruktade reptilägg? Det första man ska …