Skötselråd för exotics

Du sökte:

Papegojfågel

Skötselråd för exotics

Här hittar du Djurvårdguidens sammanfattande skötselråd för exotics. Det vill säga fåglar, reptiler, iller, kanin och gnagare. Våra veterinärer har samlat massor med bra råd om skötsel av våra små husdjur.  Vi informerar om var djuren kommer ifrån. Hur de lever i det vilda. Hur de olika djuren är i temperamentet. Utfodring. Bur- eller terrariuminredning. Aktivering …

Sjukdomsförebyggande hygien

Vi människor tänker nästan alltid på infektioner som smittsamma sjukdomar. Vi själva blir smittade av till exempel influensa och maginfluensa, och vi drar genast paralleller till våra djur och tror att alla deras infektionssjukdomar är smittsamma. I själva verket är det ganska sällan som våra husdjur drabbas av smittsamma sjukdomar. Några exempel på sådana problem …

Att forma nya beteenden

Av S.G. Friedman Ett beteende kan inte bli förstärkt förrän det har inträffat, vilket kan innebära ett problem när man vill lära en papegoja ett nytt beteende. Ett sätt kan vara att vänta tills beteendet sker av en slump, och då fånga det med förstärkning. Men en del beteenden sker alltför sällan eller inte alls. …

Alternativ till att knäcka papegojor

Alternativ till att knäcka papegojor. Minska aggression och rädsla genom inlärande Presenterat vid StopPDD konferensen 2002 S.G. Friedman, Ph.D., Utah State University   Det finns en ironi i att manga använder tvång för att reducera aggression och rädsla hos sällskapspapegojor. Sannolikt har människans tvångsmetoder från början bidragit till att orsaka aggressionen och de rädda beteendena, …

Övervikt hos undulater

Övervikt hos undulater är ett mycket vanligt problem. Orsaker till övervikt hos undulater Orsaken är precis som hos människor att fågeln äter för mycket och motionerar för litet. Det är tyvärr inte så att fåglar ”känner” hur mycket som är lagom att äta, och inte heller vet vilka födoämnen som är bäst för dem. Många …

Överdriven äggläggning hos papegoja

Överdriven äggläggning hos papegoja är ett vanligt problem för ägare till små papegojfåglar. Överdriven äggläggning hos papegoja leder till försvagning. Fågelhonan lägger många ägg och i takt med varje ägg blir honan försvagad, eftersom mycket värdefull näring tas från hennes kropp för att överföras till äggen. Ofta leder den överdrivna äggläggningen så småningom till att honan blir …

Värpnöd hos papegoja

Värpnöd hos papegoja, det vill säga oförmåga att lägga ett ägg, är en sjukdom som framför allt brukar drabba de små papegojorna – undulat, agapornis och nymfkakadua. Orsaker till värpnöd hos papegoja Orsaken till att en fågel drabbas av värpnöd kan vara många: Olika slags bristsjukdomar. Missbildade ägg. Överdriven äggläggning. Fetma. Dålig kondition. Sjukdom i …

Utlandsresa med din fågel

Vi reser alltmer, och det blir allt vanligare att vi tar med oss våra sällskapsdjur på semestern. Regelverket för vad som gäller vid utlandsresa är mycket omfattande, så även när det gäller utlandsresa med din fågel. För fullständiga uppgifter se Jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se, och klicka dig vidare via Djur, sedan Resor och transporter. Välj därefter Sällskapfågar. Kort …

Tumörer hos undulat

Undulater är en av de mest populära och älskade sällskapsfåglarna sedan länge. I många år har de varit friska och härdiga fåglar och den förväntade livslängden har varit 10-15 år. Tyvärr är situationen en annan med dagens undulater. Tumörer hos undulat har blivit vanligt. Dessa tumörsjukdomar har förkortat undulatens livslängd med många år och idag bör …

Trauma hos papegoja

Eftersom våra sällskapsfåglar ofta tillåts vistas fritt ute i hemmet, ibland även flygande runt i hemmet, riskerar de att då och då utsättas för olika former av olyckor/traumatiska skador. Här följer en kort genomgång av de vanligaste problemen och vad som måste åtgärdas. Läs om trauma hos papegoja. Blödande vingpenna När fågeln ruggar (byter fjädrar)  …