Feber hos häst

Du sökte:

Feber hos häst

En förhöjning av kroppstemperaturen är en vanlig orsak till veterinärbesök. Hästens kroppstemperatur ligger normalt mellan 37,5 och 38,2 grader. En kroppstemperatur på 38,3 och över räknas därmed som förhöjd. Förhöjd kroppstemperatur kan orsakas av många saker så som stress, smärta, fysisk ansträngning och av feber. Feber kan vara ett tecken på smittsam sjukdom. Rådfråga alltid veterinär …

Tidsparametrar vid normal fölning

Nyfött föl

Ston är dräktiga i genomsnitt 343 dygn, men variationen är stor och normala föl kan födas allt mellan 310 och 374 dygn. För att kunna ingripa snabbt om något går fel måste djurägaren givetvis uppmärksamma att fölningen är på gång, vilket inte alltid är så lätt.  Tecken på förestående förlossning visas i första faktarutan. Tecken …

Förbered inför fölningen

När det är dags för fölning finns det en del förberedelser man bör göra. Stoet ska må så bra som möjligt och vara i stånd till att föda ett föl, boxen där stoet ska föda bör vara anpassat efter henne och hon bör vara både vaccinerad och avmaskad. Glöm inte att förbereda dig själv också! …

Smitta i stallet

I mars är det högaktuellt att gå igenom de smittskyddsrutiner och förebyggande åtgärder man har i stallet för att undvika att få in olika smittor till sina hästar. Men det är också väldigt viktigt att tänka igenom, och ta fram rutiner för vad man ska göra om man får in en smitta i stallet för …

Spolmask hos häst

Blöta hästar i hage

Parasitkontroll är ett ständigt aktuellt ämne. De flesta hästägare jobbar med beteshygien, betesplanering, träckprovskontroller och riktad avmaskning. Föl och unghästar har sämre immunitet och är mer känsliga för invärtes parasiter jämfört med vuxna hästar. Spolmask är ett specifikt problem för unghästar och det är lämpligt att kontrollera hur mycket spolmask fölen har även under vintern …

Löss på häst

Två hästar med lång man i snöig hage

Löss är en vanlig orsak till klåda och ruggig päls på häst under vinterhalvåret. Här berättar vi hur du känner igen symtomen och vad du kan göra åt problemet. Om löss Löss förekommer hos många olika djurslag inklusive människa. Det finns många olika arter och varje art har sin specifika värd. Hästar kan drabbas av …

Regnskållor – vanligt i blött väder

Regnskållor eller streptotrikos är en hudsjukdom som är vanligt förkommande hos hästar, speciellt under perioder med fuktiga väderförhållanden. Skorpor bildas i hästens päls, fram för allt på hästens överdel. Regnskållor behandlas genom tvätt med desinfekterande lösning. Håll hästen i en torr miljö för att undvika återfall. Regnskållor – Symptom Regnskållor kan vara svåra att se …

Strålröta hos häst – svampinfektion i strålfårorna

Strålröta är ett bakterie och/eller svampangrepp i hovens hornlager. De vanligaste tecknen på strålröta är svart illaluktande sekret i strålfårorna. Den vanligaste orsaken till strålröta är dålig hovhygien kombinerat med blöta och våta underlag. För att komma till rätta med problemet behöver hästens miljö vara ren och torr och all infekterad vävnad tas bort. Strålröta …

Nedstämdhet hos häst

Hästar är normalt mycket vakna och aktiva djur. När en häst verkar nedstämd eller dämpad finns det oftast en underliggande orsak. Exempel på orsaker kan vara infektionssjukdom, kronisk smärta från exempelvis rygg eller långvarig stress. Det är ofta klokt att rådgöra med veterinär om din häst verkar nedstämd och inte är sig själv. Symtom Normalt …

Övre luftvägsinfektioner

Förkylning eller övre luftvägsinfektioner är relativt vanligt förkommande hos hästar. Infektionerna är ofta virusorsakade men kvarka, som är en allvarlig luftvägsinfektion, orsakas av en bakterie. Oftast tillfrisknar hästen av sig själv efter någon vecka men i vissa fall kan understödjande behandling behövas. Symtom Feber Hosta Nedsatt aptit Genomskinligt eller vitt näsflöde som efter några dagar …