Artikel

Kvarka

Häst Kvarka

Kvarka hos häst orsakas av en bakterie som kallas Streptococcus equi. Bakterien är mycket motståndskraftig. Bakterien kan överleva flera månader i otillräckligt rengjord stallinredning eller liknande.

Det är en så kallad kontaktsmitta och hästar kan smittas via kläder, transporter, krubbor och övrig stallinredning varför noggrann sanering måste utföras.

Hästen blir ofta mycket sjuk och kan drabbas av följdsjukdomar, bland annat det som kallas kastad kvarka. Det innebär att bakterien spritt sig i resten av kroppen och där kan orsaka bölder i inre organ.

När söker jag hjälp?

Uppsök veterinär om hästen har:

  • Svullna lymfknutor mellan ganascherna.
  • Gult, varigt näsflöde.
  • Hosta och feber.

Här hittar du hästsjukhus och hästkliniker som kan hjälpa dig om din häst blir sjuk.

Behandling vid kvarka

  • Försök har gjorts att ta fram ett vaccin men man har inte lyckats helt.
  • Behandling med antibiotika kan behövas.
  • De flesta hästarna som drabbas  överlever, men det är viktigt med isolering, hygien och vila.
  • Inkubationstiden är 3–14 dagar.

Fler smittsamma sjukdomar hos häst »

Fuxfärgad häst i box. Kvarka hos häst orsakas av en bakterie.
Kvarka är en kontaktsmitta och hästar kan smittas via bland annat krubbor.

Träffa veterinären i mobilen

Via Min Veterinär kan du tryggt och enkelt träffa Evidensias veterinärer på en tid och plats som passar dig direkt i din mobil, surfplatta eller dator.