Artikel

Kattsnuva – Vad är det och vad kan jag göra?

Katt kattsnuva Luftvägsinfektion Nostäppa Virussjukdom

Snuva hos katt, i dagligt tal kallat kattsnuva, är en infektiös övre luftvägsinfektion hos katt.
Övre luftvägarna utgörs av n
os, näshålor med bihålor, svalg, struphuvud och luftstrupen. Kattsnuva är ett komplex av flera olika symtom orsakade av flera olika smittämnen. Varav de flesta är virus.

kattsnuva

De flesta fallen av kattsnuva orsakas av kattens herpesvirus typ-1 och/eller kattens calicivirus. Bakterier så som Bordetella bronchiseptica. Eller kattens klamydia (Chlamydophilia felis) kan också vara en del vid övre luftvägsinfektion hos katt.

Kattsnuva är en sjukdom som ofta ses där många, framför allt ovaccinerade katter, vistas. Smitta överförs mellan individer genom direktkontakt mellan katter (nos-nos). Alternativt när en katt kommer i kontakt med sekretioner från en infekterad katt (exempelvis nässekret). Smittan kan också överföras genom så kallad indirekt kontakt via gemensamma mat-/vattenskålar. Och via människor (händer eller kläder) som hanterat en smittad individ. Symtom debuterar oftast mellan 2 till 6 dagar efter infektionen överförts.

Symptom på kattsnuva

Symtomen är:

  • Svullnad i nos (nostäppa)
  • Rinnande nos och ögon
  • Nysningar och hosta.

Kattsnuva kan också visa sig som sår i munnen, nersatt aptit, feber och påverkat allmäntillstånd. Hos fåtalet individer kan kattsnuvan utveckla sig vidare till en sekundär nedre luftvägsinfektion (lunginflammation).

För rådgivning kan du tryggt och enkelt besöka veterinären i mobilen, läs mer här.

Behandling av kattsnuva

Om det enbart är en virusinfektion är behandlingen främst en understödjande behandling genom att:

  • Katten får i sig tillräckligt med näring.
  • Hålla ögon och nos rena.
  • Låt katten stanna inomhus och i vila.

Katters aptit är beroende av att de kan lukta. Vid kattsnuva försämras ofta luktsinnet varvid katterna ofta får en nedsatt aptit. Det kan hjälpa många katter att få serverat burkmat som gärna värms lite innan servering (ljummen burkmat luktar mer än torrfoder).Herpesvirus ger en kronisk infektion. Det vill säga har katten smittats en gång kommer den alltid vara bärare av smittan. Viruset lägger sig latent, ”vilande”. När katten blir nedsatt av annan orsak exempelvis stress kan viruset aktiveras och skapa symtom igen.Milda fall läker oftast ut av sig själva inom ett par dagar. En del patienter kan behöva mer vård i form av dropp (om de inte äter), smärtstillande och febernedsättande. Om en bakteriell infektion konstateras och katten inte tros kunna hantera det själv kan antibiotika övervägas. Ge aldrig din katt läkemedel avsedda till människor. Läkemedel med innehåll av exempelvis paracetamol (Alvedon) kan ge livshotande leverskador på katt.

Vaccination mot herpes- och calicivirus ingår som en del i det bas-vaccinationsprogram vi rekommenderar i Sverige. Vaccinerade katter kan dock fortfarande infekteras. Och i en del tillfälle visa kliniska symtom men får oftast mildare symtom än ovaccinerade individer.

När söker jag hjälp för kattsnuva?

Veterinär ska alltid kontaktas om katten är allmänpåverkad, får feber eller andningspåverkan (hosta, svårt att andas).
Du kan tryggt och enkelt besöka veterinären i mobilen här.

Träffa veterinären i mobilen

Via Min Veterinär kan du tryggt och enkelt träffa Evidensias veterinärer på en tid och plats som passar dig direkt i din mobil, surfplatta eller dator.